Bli medlem i Visans vänner i Umeå – Visum

Vi vill ha så många medlemmar som möjligt och
frestar därför med följande förmåner som ingår
om du blir medlem för årsavgiften 175 kr.

Du får:
en årsprenumeration av nya nordiska vistidskriften ”Visor”
går in för rabatterat pris på våra viskvällar och konserter
rabatterat inträdet till Visfestival Holmön
låna vår ljudanläggning till reducerat pris

... och dessutom stödjer du ju visan i Umeå

Gör så här

Sätt in 175 kr på Visums bankgiro 5002-6244. Viktigt att du anger namn, postadress samt din e-postadress i samband med inbetalningen. Betala helst innan den 1 april.
Har du frågor vänd dig till vår kassör Lennart Östin: lennartoztin@gmail.com