Om oss

Visums historia
Visans vänner i Umeå, eller Visum som det förkortas, bildades formellt i mars 1992. Dessförinnan hade viskvällar genomförts från hösten 1991 i Kamenskikällaren. Alltsedan dess har föreningen genomfört viskvällar på olika ställen i centrala Umeå. Från 1994 startades också Visfestivalen på Holmön som firade 20-årsjubileum under Umeås Kulturhuvudstadsår 2014.

Stadgar
De stadgar som gäller för Visum kan du läsa om du klickar här.

Styrelse
Den nuvarande styrelsen för Visum består av följande personer
Ordförande, Christer Jilder
Kassör, Lennart Östin
Ledamöter, Märta-Stina Eriksson, Gunborg Rönnberg, Lennart Östin, Ronja Lindkvist
Suppleant, Per Lundholm

Årsmöte
Föreningen har sitt årsmöte den 1 mars kl. 14.00 i Ordenshuset, Skolgatan 48. Ingång från gården.
Handlingar inför årsmötet:
Verksamhetsberättelse

Projekt
Under 2014 har Visum genomfört ett projekt, med ekonomiskt stöd från Region Västerbotten. Syftet med projektet har varit att få kontakt med unga vissångare och singer/songwriters i hela Västerbottens län. En del i projektet har varit att ordna konserter i Sorsele, Lycksele, Skellefteå och Umeå och bjuda in de unga musikerna att få framföra sin musik. På så sätt har Visum nått kontakt med 19 ungdomar. Tre av dessa framträdde på fredagskonserten i samband med Visfestival Holmön. Fem stycken gick också en låtskrivarkurs dagarna innan visfestivalhelgen. Projektet kommer att fortsätta under första kvartalet 2015.

Visfestival Holmön
Visum är huvudman för Visfestival Holmön, en visfestival som ligger tre mil norr om Umeå och en mil ut i havet, på ön Holmön. Festivalen är mycket omtyckt såväl av artister som publik.

Vissångare
Visum har ett antal medlemmar som framträder som vissångare. På sikt ska deras ”CV” läggas in här.

Kurser
Visum har till och från genomfört kurser på temat visa. Ibland har det handlat om att skriva visor och ibland om att tolka visor. Den senaste kursen genomfördes 7 – 9 november 2014 och med LOKE som lärare

Kontakt
Vill du kontakta Visum så hör av dig till
Christer 070 3002332  eller chjilder@gmail.com

Länkar
Riksförbundet Visan i Sverige
Visans vänner i Mariestad