Viskvällar & Konserter

Vår stadigvarande scen för föreningens viskonserter är mysiga puben Pipes of Scotland, V. Norrlandsgatan 17 (vägg i vägg med hotell Aveny).
Sista lördagen i varje månad kl. 14.30 kan du lyssna till visa och singer/songwriter. Vi har fri entré och här kan du också köpa dig mat och dryck.


Vårens program 2021

Lördag 27 februari (i samarbete med Umefolk)
The Frequenzy of Love •
Thumbleweed •
JimåAnton

Lördag 27 mars
Oskar Wigren
Ange Turell

Lördag 24 april
Oskar Nyman & Jonas Mattebo
Sten Öberg trio med Maria Bervelius

Lördag 29 maj
Lena Sparr Öberg band
Carin Ehelmsdotter

Lördagen 19 juni
Vispicknick i Broparken
En utomhuskonsert i gröna, sköna Broparken centralt och vid Umeälvens strand
Tommy Rönnlund Band
MÄKT
Marianne Folkedotter med musiker
Sideshow Stringband