Festivalkommittén

Leena Hortell, festivalansvarig och presskontakt, leena@ordco.se tel 070-654 14 08
Peder Hellman,
festivalansvarig och ekonomi, ekonomi.visfestivalen@gmail.com tel 070-744 16 27
Pernilla Asplund, funktionärer och kansli, pernilla.visfestivalen@gmail.com tel 070-593 54 06
Gunborg Rönnberg, gunborg.ronnberg@gmail.com tel 070-572 12 31
Roland Johansson,
roland.gullsjo@gmail.com, 070-622 18 50

Fakturaadress: ekonomi.visfestivalen@gmail.com
Adress:
Visfestival Holmön, c/o Peder Hellman, Rådhusesplanaden 17 B, 903 28 Umeå

Christer Jilder, sponsoransvarig, chjilder@gmail.com tel 070-300 23 32

VISUM