Historien om Visfestivalen

Havet, gitarren och rösten. Året var 1998, årets Visum-stipendiat hette Erika Lundholm, och en av visfestivalens käraste gäster var Kjell Höglund. Här sitter bägge i en äkta Holmö-julle och sjunger Kjells Havet är min moder som sträcker sig och rullar ... Foto: Elin Berge.


Visfestival Holmön kom till genom att Visans vänner i Umeå (Visum), hösten 1993 kontaktades av Umeå Fritid med en förfrågan om vi ville vara med i ett samarbete för att starta en visfestival på ön.

Vi tackade ja till detta erbjudande, och en arbetsgrupp bestående av Aarne Lindqvist Sparr, Stefan Kinell och Ingegerd Söderström från Visum och Hans-Erik Bergström och Kjell Thelberg från Umeå Fritid höll i planeringen detta första år.

Den första festivalen genomfördes 6-8 augusti 1994. Då var festivalen förlagd till första helgen i augusti, d v s lördag och söndag. Sedan 1996 ligger festivalen alltid sista helgen i juli och med tyngdpunkt på fredag och lördag.

Sedan 1998 är Visum huvudarrangör av festivalen, men vi genomför den i samarbete med Hembygdsföreningen på Holmön och Umeå kommun. Kommunen, via Umeå Fritid och Kulturförvaltningen ger ett visst ekonomiskt stöd, men allt arbete med festivalen sker på ideell grund.
Vill du veta mer om tidigare festivalen och artister som uppträtt på tidigare festivaler så titta under rubriken ”Tidigare festivaler”.


Historien om musiken på Holmön

Holmön har en lång tradition av folklig musik, och särskilt då visor. Visor av andlig karaktär sjöngs och odlades troget, inte minst i den så kallade byabönen, en mötesform med rötter i tidigt 1600-tal. Traditionen med byaböner pågick ända till mitten av 1960-talet.

Visor har också skrivits om livet på öarna. ”En Holmöfiskares dödsfärd”, ”Harjakt på Laxbådagrund”, ”Skeppet Glances förlisning” och ”Balladen om den vilsegångne pojken” är några av de visor skrivna på Holmön som berättar om vardagslivet och händelser kring och på öarna.

Om vistraditionen på Holmön kan den intresserade läsa i häftet ”Om Holmö by en visa vill jag tralla …” 30 visor och 16 låtar från Holmön sammanställda av Åke Sandström och Staffan Lundmark. Beställes på tel. 090–13 11 28 eller e-post: ake.sandstrom@nord.umu.se

Den miljö som härbärgerar Visfestival Holmön har med andra ord en vishistoria och vistradition långt bakåt i tiden